Play Video

TERRA TECA TRACA

· Presentació del Projecte

 

Terra Teca Traca és un projecte documental que neix de la col·laboració amb el CSIC (Consell

Superior d’Investigació Científica) i el CAN (Centre d’Art i Natura de Farrera). Un projecte

audiovisual que reflexiona sobre conceptes com la ramaderia extensiva i la sobirania alimentaria;

que a partir d’un estudi isotòpic de restes arqueològiques reflexionen diferents veus que provenen de

mons tan diversos com el científic, les arts plàstiques i la ramaderia extensiva arrelada al territori

dels Pirineus catalans. Un espai de reflexió crític focalitzat en el model alimentari i concretament

ramader per tractar el reptes que afrontem com a societat davant l’actual context de crisis de

recursos naturals.

· Participants: 

Sílvia Valenzuela Lamas – Científica titular IMF-CSIC

Ariadna Nieto Espinet – Investigadora postdoctoral IMF-CSIC

Federica Ravera – Investigadora Ramón y Cajal del Departament de Geografia de la Universitat de Girona (UdG)

Martina Manyà – Artista plàstica

Lluís Llobet – Director del Centre d’Art i Natura