Play Video

· Presentació del Projecte

Vídeo corporatiu de la formatgeria artesanal Casa Mateu situada al municipi de Surp al Pallars

Sobirà. Clara Ferrando va començar a elaborar formatges a Casa Mateu el 2007. L’objectiu de la

formatgeria és la qualitat dels seus productes elaborats des del respecte al medi ambient. És per això

que treballa amb un producte òptim i de proximitat utilitzant energies renovables pel respectiu

procés de transformació.